دانشگاه و صنعت بر حسب تأثیرگذاری خود دو محور اساسی برای توسعه و موتور محرکه تحول در جامعه به شمار می‌آیند. دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که با برخورداری از ایده‌ها و اندیشه‌های نو می‌تواند هر لحظه در شریان‌های حیاتی جامعه که حرکت رو به رشد دارد، نیروی نوینی را تزریق کند. صنعت نیز با بکار بستن ایده‌های نوظهور دانشگاهیان، می‌تواند اندیشه توسعه اقتصای و پیشرفت جامعه را محقق کند. در مجموع می‌توان گفت که ارتباط دانشگاه با صنعت یکی از عوامل مؤثر در افزایش توانایی علوم و فناوری در هر کشور محسوب می‌شود و به همین لحاظ هم سعی می‌شود به هر شکل ممکن از این عامل بهره برداری شود، البته نباید این ارتباط را صرفاً چارچوب تحقیقات جستجو کرد.
مساله کارآموزی دانشجویان در صنایع، تأمین نیروی انسانی فنی، پرورش محقق استفاده از خدمات مشاوره‌ای دانشگاهیان در صنعت و غیره هم از زمینه‌های ارتباط دانشگاه با صنعت محسوب می‌شود. در واقع کشورهایی در برقراری این ارتباط موفق‌تر بودند که ساز و کارهای بهتری را بکار گرفته‌اند.
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس با توجه به توانمندی‌های علمی و عملی گروه‌های آموزشی در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، ارتباط با صنعت را با نگاهی جامعتر بصورت ارتباط با صنعت و جامعه تعریف می‌کند و توانایی گسترده‌ای در خدمات رسانی به صنعت و جامعه را در حوزه‌های مختلف علوم پایه و پزشکی دارا می‌باشد. از جمله فعالیت‌های ارتباط با صنعت و جامعه در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس شامل خدمات آزمایشگاهی، برقراری و گسترش ارتباطات پژوهشی و فناوری با مراکز مختلف اعم از دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، سازمانها و نهادهای کشوری و ارائه خدمات مشاوره‌ای به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان و سایر سازمان‌ها می‌باشد.

سامانه‌های مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌ها
سامانه ساجد (سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه)
سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری)
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
سامانه مدیریت پژوهش کایپر
سامانه نان (سامانه نظام ایده‌ها و نیاز ها)
سامانه ملی کارآموزی و کارورزی
سامانه کایپر(سامانه پژوهشی بنیاد ملی علم ایران)
شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ستاد توسعه فناوری نانو