زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی مهندسی پزشکی استاد فیزیک پزشکی تاثیر امواج الکترومغناطیس بر بافت های سالم و سرطانی تاثیر امواج الکترومغناطیس بر سیستم عصبی و طراحی سامانه نوروفیدبک
حسین رجبی فیزیک پزشکی دانشیار فیزیک پزشکی شبیه سازی مونت کارلو در پزشکی هسته ای دزیمتری داخلی
منیژه مختاری دیزجی فیزیک پزشکی استاد فیزیک پزشکی تعیین مشخصات فیزیکی- مكانیكی بافت های سالم و بیمار با پردازش تصاویر فراصوتی درمان هدفمند با تابش امواج فراصوت (لیزر) در حضور نانوحامل های محتوی دارو
بیژن هاشمی ملایری فیزیک پزشکی دانشیار فیزیک پزشکی بهینه سازی روش های پرتو درمانی بر مبنای شبیه سازی مونت كارلو و مدل های رادیوبیولوژیکی بهینه سازی روش های تصویربرداری پزشکی بر مبنای مدل های شبیه سازی و دزیمتری تجربی