• سم‌شناسی
  مدیر گروه
  دکتر محسن رضایی

آمار و اطلاعات

تاریخچه

بنا به اهميت و ضرورت تربيت نيروي متخصص در رشتۀ سم‌شناسي در كشور و سابقۀ خوب برخي آزمايشگاه‌ها و اعضای هیئت‌علمی دانشكده در زمينه‌هاي سم‌شناسي پزشكي- محيطي و صنعتي، در سال 1384 پيشنهاد تأسيس دورۀ كارشناسي‌ارشد اين رشته مطرح شد. اولين گروه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد، در سال 1386 پذیرش شدند.

رسالت گروه
 • تربیت اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و متخصصان کارآمد، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی در این رشته برای جذب در بدنۀ علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 • کمک به توسعه و گسترش تحصیلات عالی
 • ارائۀ خدمات آزمایشگاهی به بیماران
 • مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری با تأکید بر مبانی اسلامی
 • کاربردی کردن دستاوردهای علمی-پژوهشی
فعالیت‌های اعضای گروه
 • آموزش دانشجویان و پژوهشگران
 • طراحی پژوهش های بنیادی و کاربردی با هدف توسعۀ دانش تخصصی
 • انتشار تولیدات علمی و مقالات
 • طراحی و اجرای طرح‌های نوآورانه در حوزه های تخصصی گروه
 • ارائۀ خدمات آزمایشگاهی با کیفیت خوب
 • ارائۀ برنامه‌های آموزشی - پژوهشی فوق‌العاده
 • بازدید از مراکز دانشگاهی، پژوهشی، تولیدی و صنایع مرتبط
محورهای پژوهشی گروه

مهمترین محورهای پژوهشی گروه عبارت‌اند از:

 • بررسی های سلولی مولکولی در ارتباط با داروها و سموم در ارگانها و سیستم های مختلف بدن مانند سیستم عصبی و سیستم ایمنی
 • بررسی های ارگانلی در ارتباط با داروها و سموم در ارگانلهای مختلف مانند میتوکندری
 • بررسی راهکارهای محافظت در مقابل سمیت ها و عوارض حاد و مزمن داروها و سموم
 • بررسی های مکانیسمی در دیابت، سرطان و نورودژنراتیوها
 • بررسی تأثیر عوامل شیمیایی بر تکامل سیستم عصبی در مدل های مختلف
 • مطالعات تأثیر عوامل شیمیایی بر پاتولوژی بیماری‌های نورودژنراتیو با تأکید بر بیماری آلزایمر
 • مطالعۀ اثرات درمانی محافظتی گیاهان دارویی در برابر سمیت عوامل شیمیایی و در بیماری‌های نورودژنراتیو با تأکید بر بیماری آلزایمر