• حشره‎شناسی پزشکی
  مدیر گروه
  دکتر مریم کمالی

آمار و اطلاعات

تاریخچه

گروه حشره‌شناسی پزشكی، با توجه به‌ نقش مهم حشرات _كه به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در انتقال بیماری‌ها به‌خصوص بیماری‌های انگلی دارند_ و لزوم مبارزه با آن‌ها و نیاز جامعه به تربیت افرادی لایق، متعهد و متخصص، در سال 1365 تأسیس شد و دانشجو پذیرفت، سپس در سال 1380 با ادغام در گروه انگل‌شناسی با مدیریتی واحد اهداف آموزشی و پژوهشی را دنبال کرده است.

رسالت گروه
 • تربیت اعضای هیئت‌علمی متخصص و متعهد، محققان مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی در رشتۀ حشره‌شناسی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی
 • کمک به توسعه و گسترش تحصیلات عالی
 • مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری با تأکید برمبانی اسلامی
 • کاربردی کردن دستاوردهای علمی-پژوهشی
 • اشاعۀ فضایل اخلاقی و روحیۀ ایثار در راستای ارزش‌ها و آرمان‌های ایران اسلامی.
فعالیت‌های اعضای گروه

اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان گروه با ارائۀ طرح‌های نوین و نوآورانه در راستای پیشرفت و توسعۀ علم حشره‌شناسی کشور، پیشرو و سرآمد در تولید علم و فعالیت‌های پژوهشی محسوب می‌شوند. علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، در این زمینه‌ها هم فعال هستند:

 • مشارکت در طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی تخصصی حشره‌شناسی
 • فعالیت در انجمن‌ علمی حشره‌شناسی ایران
 • برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های تخصصی در حیطه حشره‌شناسی
 • داوری علمی مقالات و عضویت در شورای سردبیری
 • برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و کنگره‌های مرتبط با حشره‌شناسی
 • عضویت رسمی اعضای گروه در کمیته‌ها و شوراها و گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی‌های کلان حشره‌شناسی
محورهای پژوهشی گروه

مهم‌ترین محورهای پژوهشی گروه به شرح زیر است:

 • مطالعات مولکولار اپیدمیولوژی حشرات و ناقلین شایع در کشور
 • مطالعه و ارزیابی داروها و ترکیبات نوین ضد انگلی و ضد بندپایان
 • بررسی حشرات نوپدید و نوظهور از جهت اپیدمیولوژی مولکولی
 • بررسی مکانیزم اثر داروها در عفونت‌های ناشی از حشرات
 • بررسی و ارزیابی ترکیبات شیمیایی و داروهای گیاهی نوین ضد حشرات
 • شناسایی مولکولی و مطالعات تاکسونومیک حشرات
 • تاریخچۀ تکاملی ناقلین مالاریا با استفاده از روش‌های سیتوژنیک
 • اپیدمیولوژی و مراقبت مولکولی بیماری‌های منتقله، پاتولوژی و کنترل بیولوژیکی بندپایان مهم پزشکی در چارچوب مبارزۀ تلفیقی با ناقلین
 • اکولوژی، تنوع ودینامیک ساختار ژنتیکی ناقلین بندپای بیمار‌ی‌ها