• آمار زیستی
  مدیر گروه
  دکتر علی اکبر راسخی

آمار و اطلاعات

تاریخچه

گروه آمار زیستی در سال 1363، به‌منظور تربیت و آموزش نیروی متخصص و کارآمد با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد و از سال 1367 نیز دانشجوی دکتری پذیرفت. تا‌کنون شمار زیادی از محققان و اعضای هیئت‌ علمی گروه‌های آمار زیستی سراسر کشور از دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته شده‌اند.

رسالت گروه

برخی از اهداف تشکيل گروه آمار زیستی به این شرح است:

 • تربيت نيروهاي متخصص و متعهد که به جدیدترین روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌های زیستی و پزشکی دست یابند و با انجام تحقيقات لازم مرزهای اين دانش را گسترش دهند؛
 • همپا با دانشگاه‌های پيشرفته و مطرح جهان بتوانند زمينه‌ساز پیشرفت پژوهش‌ها در زمينه‌های مختلف علوم زيستی در کشور باشند؛
 • در تولید علم و به‌کارگیری روش‌های گوناگون آمار زیستی در حل مشکلات کشور، متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و آرمان‌های آن بکوشند.
فعالیت‌های اعضای گروه

اعضای هیئت‌علمی این گروه آثار قابل توجهی شامل تألیف کتاب، انتشار مقاله در مجلات و ارائۀ سخنرانی در همایش‌ها دارند. در انتشار مجلات علمی نقش فعال دارند و در بسیاری از طرح‌های داخلی و بین‌المللی صاحب‌نظر هستند.

محورهای پژوهشی گروه

حوزه‌های گوناگون آمار زیستی، شامل طراحی و تحلیل مدل‌های متنوع آماری با انواع داده‌ها، محورهای پژوهشی گروه آمار زیستی را تشکیل می‌دهد که عبارت‌اند از:

 • مدل‌های خطی و مدل‌های خطي تعميم يافته که در تعیین عوامل تأثیرگذار در بیماری‌های مختلف کاربرد‌های مفیدی دارد؛
 • کارآزمایی بالینی که یکی از انواع مطالعات پزشکی است، برای جمعیت‌ انسانی انجام می‌شود و کاربرد مهم آن در مطالعۀ اثرات داروها و شیوه‌های درمانی جدید است.
 • تحلیل بقای بیماران و مطالعه دربارۀ عوامل مؤثر بر آن
 • بیوانفورماتیک که یک حوزۀ وسیع میان رشته‌ای است و به تحقیق، توسعه و به‌کارگیری ابزار‌های محاسباتی و روش‌های آمار زیستی برای تجزیه‌وتحلیل این نوع از داده‌ها می‌پردازد.
 • حوزه‌های متنوع استنباط آماری که شامل توزیع‌های آماری، نظریۀ نمونه بزرگ و مدل‌های نیمه‌پارامتری با دو رهیافت اساسی فراوانی‌گرایی و بیزی است.
 • آمار محاسباتی که شاخه‌ای جدید و رو به رشد از آمار است و با به کارگیری الگوریتم‌های رایانه‌ای، استنباط‌های آماری را انجام می‌دهد.
 • آمار ناپارامتری که مجموعه‌ای از روش‌های آماری است و سعی می‌کنند کمترین فرض‌ها را در تحلیل داده ها در نظر بگيرند. این روش به خصوص در حالت اندازه نمونه‌های کوچک مفید است.
 • روش‌های بیزی كه علاوه بر اطلاعات جمع‌آوری‌شده از داده‌ها، از اطلاعات و آگاهی محقق نيز به-صورت توابع پيشين در استنباط آماری استفاده می‌کند. اين مجموعه از روش‌ها قابليت فائق آمدن بر مسائل پيچيدۀ آماری و موارد با حجم نمونۀ كم را دارد.