مامایی


 

bullet تاریخچه

گروه مامایی و بهداشت باروری، در سال 1366، در دانشکده علوم پزشکی شروع به‌کار نمود. در حال حاضر طبق سرفصل مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی در5 حیطه به تربیت دانشجو اقدام می‌نماید که این 5 حیطه به قرار زیر است : الف (آموزش مامایی) ، ب ( بهداشت مادر وکودک) ، ج ( مامایی جامعه نگر) ، د ( مدیریت ) و ه (پزشکی قانونی).
از زمان تأسیس، این گروه مسئولیت آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد در 2 حیطه ؛ الف (آموزش مامایی) و ب (بهداشت مادر وکودک) را ؛ برعهده داشته است که گروه آمادگی خود را برای پذیرش دانشجو در حیطه ج (مامایی جامعه نگر) نیز اعلام نموده است . در سال 1389، آموزش دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی سلامت باروری (PhD) با هدف آموزش نیروی کارآمد، متخصص و حرفه ای در آموزش و پژوهش و سیاست گذاری در سلامت باروری ، آغاز شد. این گروه در راستای تعامل پویا با مراکز علمی بین‌المللی، مسئولیت تربیت و آموزش دانشجویان مامایی کشور افغانستان را در دو مقطع دکتری بهداشت باروری(PhD) و کارشناسی‌ارشد مامایی را نیز برعهده دارد.

bullet رسالت گروه

تربیت نیروی متعهد و ماهر برطبق استانداردهای آموزشی، به‌منظور ارائه خدمات تخصصی در زمینه‌های بهداشتی درمانی – آموزشی وپژوهشی ، مشاوره‌ای و نیز تربیت دانش‌آموختگان برای تأمین و تکمیل کادر علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور در رشته بهداشت باروری ؛ تأمین وتکمیل نیروهای متخصص و متعهد جهت برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزشیابی در امر بهداشت باروری؛ انجام تحقیقات و دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی در زمینه بهداشت باروری ومامایی درسطح بین المللی

bullet فعالیت‌های اعضای گروه

طبق سرفصل دانش آموختگان در این گروه می توانند به ارائه :
خدمات مامایی و بهداشت باروری ( بهداشتی، آموزشی، مراقبتی ) ؛ پژوهش و آموزش در حیطه مامایی و بهداشت باروری مراکز آموزشی و پژوهشی ؛ ارائه خدمات مشاوره‌ای ، برنامه‌ریزی و مدیریت در حیطه مامایی و بهداشت باروری در مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی و پژوهشی؛ استراتژیهای کلی آموزش در سطح کشو؛ مبادرت ورزند. هم چنین برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه های‌مامایی در سطح دانشگاهی ازجمله:
کارگاه های سلامت باروری – جنسی (به صورت مجزا جهت دانشجویان و کارمندان دانشگاه )، کارگاه طب سنتی در مامایی، راه اندازی انجمن علمی دانشجویی مامایی و برگزاری کارگاه‌های مربوطه؛ از سایر فعالیت‌های گروه می‌باشد. اعضای هیأت علمی این گروه دارای طرح‌های تحقیقاتی با عنوان رتبه سوم در جشنواره خوارزمی بودند.

bullet محور‌های پژوهشی گروه

ابعاد مختلف سلامت باروری در زنان واقع در سنین باروری-اختلالات مادری و جنینی در بارداری؛ آندوکرینولوژی سیستم باروری - آلودگی‌های محیط وسلامت باروری - ارتباط تغییرات هورمونال و نوع زایمان (سزارین ، واژینال ) - ارتباط تغییرات هورمونال با افسردگی - حیطه های مختلف بهداشت باروری - ابعاد حقوقی وعدالت جنینی در جوامع اسلامی و ایران - ناباروری - مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت زنان - آندومتریوز-PCO 

  • Health Education –Promotion models
  • Safe Mother hood- Promoting Breast Feeding
  • Qualitative Research
  • Prevention –Screening of Breast Cancer
  • Health Literacy- Women's Health – Related Behavior