قارچ‌شناسی


 

گروه قارچ‌شناسی همزمان با تأسیس دانشكده علوم پزشكی در دهه شصت فعالیت داشته است. در شروع فعالیت، گروه قارچ‌شناسی از همكاری‌های مستقیم اساتید محترم دانشگاه تهران ازجمله دكتر مسعود امامی – علیرضا خسروی بهره برده است. اكنون مدیر گروه، دكتر محمدحسین یادگاری می‌باشند كه با همكاری اساتید محترم دانشگاه شهید بهشتی و تهران و اساتید تمام‌وقت گروه و دانشكده فعالیت علمی و پژوهشی گروه را در مقاطع ارشد و دكتری هدایت می‌كنند. گروه با هدف كمك در رفع معضلات موجود در حیطه قارچ‌شناسی پزشكی قدم برداشته، لذا طراحی كیت‌های تشخیصی، تشخیص عوامل بیماری‌زا – داروهای ضد قارچی و عوامل مؤثر بر محدود كردن مایكوتوكسین‌ها از جمله اهداف و وظایف كلی گروه است. تاكنون دانشجویان رتبه اول و ممتازی كه در دوره‌های تخصصی پذیرفته و نهایتاً جذب دانشگاه‌های معتبر شده‌اند را تربیت نموده است.
از اهداف کوتاه‌مدت این گروه تهیه آنتی‌ژن / آلرژی‌های ری كابیننت – طراحی كیت تشخیص شناسایی مواد ضد قارچی و پذیرش بیماران دچار عفونت‌های شایع قارچی است.
این گروه دارای آزمایشگاه‌های مولکولی، سلولی، عمومی و کشت قارچ است.

فعالیت‌های آموزشی گروه در چهارچوب دو برنامه کارشناسی‌ارشد قارچ شناسی و دکتری PhD قارچ شناسی انجام می پذیرد. هر دو دوره دارای دو تا سه نیمسال دروس تئوری می باشد. پس از طی دوره فوق، دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت یک سال و دانشجویان دکتری به مدت حداقل دو و نیم سال پایان‌نامه و یا رساله خود را می‌گذرانند.