زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
طراوت بامداد ویروس شناسی دانشیار ویروس شناسی پزشکی شناخت مكانیسمهای مولكولی بیماریها و درمان آنها ساخت واكسن های نسل جدید برای بیماریهای ویروسی و سرطان
حوریه سلیمانجاهی ویروس شناسی استاد ویروس شناسی پزشکی فناوری های جدید در پیشگیری و تولید واكسن و ارتقاء سلامت روشهای نوین مولكولی در تشخیص بیماریهای ویروسی
مهرداد روانشاد ویروس شناسی دانشیار ویروس شناسی پزشکی كاربرد نانوبیوفناوری های نوین در هدف گیری (targeting) و ژن درمانی با كمك ویروس ها روش های مولكولی در زمینه تشخیص ،درمان و بیماریهای ویروسی
فرزانه صباحی ویروس شناسی استاد ویروس شناسی پزشکی كاربرد نانوبیوفناوری در ارتقاء سلامت روش های نوین تشخیصی و كنترل بیماریهای ویروسی