کمیته تحقیقات دانشجویی در زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت‌های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایي و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، شکل گیری فعالیت‌های پژوهشی بین رشته‌ای و اثرگذاری علمی بر سلامت جامعه پایه گذاری شده است.
با توجه به اینکه در اغلب رشته‌های تحصیلات تکمیلی توان بالقوه دانشجویان بسیار بیشتر از انجام یک تحقیق در قالب پایان نامه آنهاست و یا گاه افرادی در مقاطع بالاتر در حدی تجربه و توانایی علمی و پژوهشی دارند که قابلیت انتقال تجربه و یا حتی پیاده کردن آن ایده را در سطح رسیدن به محصول دارند. این محصول می‌تواند حاصل از یک دانش فنی یا ایده بدست آمده از تحقیقات دانشگاهی باید و یا صورت گزارش علمی مانند مقالات و کتب را داشته باشد. از این رو، حمایت از نهادهای دانشجویی همچون کمیته تحقیقات دانشجویی در ابعاد مختلف مادی و معنوی می¬توان این نیروهای پرتلاش و توانا را هدایت و بارور نماید.

اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی
 • توانمندسازی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس در زمینه های مرتبط با پژوهش
 • تأمین و توسعه منابع مالی و فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت تحقیقات دانشجویی
 • ارائه و پیگیری طرح های پژوهشی و تشکیل گروه های فعال تحقیقاتی
 • حمایتهای مادی و معنوی از برگزاری کارگاهها و همایشهای علمی دانشجویی داخلی و خارجی

شیوه‌نامه چگونگی تصویب طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی

معیارهای ارائه طرح های تحقیقاتی

 1. ارائه عنوان طرح تحقیقاتی به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی از طریق استاد محترم راهنما همزمان با تصویب پروپزال و ارائه پروپزال در فراخوان اول یا دوم (آبان ماه و بهمن ماه) به کمیته تحقیقات دانشجویی
 2. طرح پیشنهادی در راستای پایان نامه دانشجو باشد و با تایید استاد محترم راهنما به کمیته ارائه گردد.

اولویت ها

 1. اولویت تصویب با دانشجویان دکترای تخصصی خواهد بود.
 2. طرح های پیشنهادی توسط دانشجویان اساتید تازه استخدام در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.
 3. طرح هایی که چند دانشجوی یک استاد در راستای پایان نامه مشترک ارسال نمایند در اولویت قرار خواهند گرفت.
 4. طرح‌ها با هدف ارائه محصول فناورانه در اولویت خواهند بود.
 5. طرح‌های پژوهشی بین رشته‌ای در اولویت خواهند بود.
 6. طرح‌ها با محوریت اثرگذاری اجتماعی در اولویت خواهند بود.

فرآیند تصویب طرح

 1. ارسال عنوان با تاییدیه استاد محترم راهنما در راستای پروپوزال مصوب دانشجو از طریق پیام داخلی به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی همزمان با تصویب پروپوزال
 2. ارسال پروپوزال طرح مربوطه در فراخوان اول (آبان ماه) یا فراخوان دوم (بهمن ماه) با تاییدیه از رییس اداره آموزش و دانشجویی (خانم پهلوان) و رئیس اداره پژوهش (آقای سمیعی) مبنی بر عدم محدودیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجو
 3. دفاع از پروپزال مربوطه توسط دانشجو در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 4. در صورت تصویب طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، طرح به شورای پژوهشی ارسال خواهد شد و در کمیته های مربوطه بررسی و در صورت تصویب شدن به کمیته اخلاق دانشکده ارسال و کد اخلاق اخذ خواهد شد و چون نمونه گیری در راستای پایان نامه خواهد بود لزومی به صدور معرفی نامه نمونه گیری نخواهد بود

سقف کمک هزینه پرداختی

 • هزینه‌ی در نظر گرفته شده برای هر طرح ۲۰ میلیون ریال است.

نحوه پرداخت

 • بستن قرارداد با استاد راهنما و پرداخت هزینه به ایشان
 • گزارش کتبی اول(حداکثر ۲ ماه بعد از تصویب طرح برای دانشجوی ارشد و ۶ ماه بعد از تصویب طرح توسط دانشجوی دکترا):۲۰% هزینه
 • گزارش کتبی دوم (حداکثر ۲ماه بعد از گزارش اول برای دانشجوی ارشد و ۶ ماه بعد توسط دانشجوی دکترا ): ۳۰% هزینه
 • ارائه گزارش نهایی به شرط پذیرش مقاله(حداکثر ۳ ماه بعد از گزارش دوم برای دانشجوی ارشد و ۶ ماه بعد توسط دانشجوی دکترا ): ۱۰۰% هزینه

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست

 • دکتر محمد نجفی آشتیانی

دبیر

 • آقای هومن زارعی

شورای مرکزی

 • زهرا انوری سعدی، عاقله چمنشاهی، شهاب خاکی، علیرضا رضایی، هومن زارعی، سپیده قزوینه، فاطمه مشیری، معصومه همت زاده

شورای پژوهشی

 • دکتر ایمان حلوایی، آقای شهاب خاکی، آقای هومن زارعی، دکتر شاداب شاه علی، دکتر سمیه شاطی زاده ملک شاهی، دکتر کبری شیرانی، خانم فاطمه مشیری، دکتر محمد نجفی آشتیانی
ارتباط با ما

برای اطلاع از نحوه ارائه طرح‌های تحقیقاتی، لیست کارگاه‌های آتی و نحوه ثبت نام به ساختمان پزشکی شماره ۱، طبقه چهارم، اتاق ۴۰۶ دکتر محمد نجفی آشتیانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس مراجعه فرمایید. تلفن:۸۲۸۸۵۰۵۴-۰۲۱