شنبه 18 اسفند 1397 565

ارائه گزارش "وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران" در نشست شورای دانشگاه

در نشست 13 اسفند شورای دانشگاه، دکتر علی ساعی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی گزارشی در خصوص "وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران" ارائه کرد.

ارائه گزارش

وی اظهار داشت: مفهوم سرمایه اجتماعی مانند دیگر مفاهیم علمی برساخته از دلالت معنایی و مصداقی آن ممکن است برحسب انواع افق های معرفتی تفاوت پذیرد. پایه معرفت شناختی این متن بر سرمایه اجتماعی اجتماع محور استوار است. بر اساس این رویکرد منبع اصلي زايش آن، اجتماع، يعني حوزه تعاملات اجتماعي است.
وی افزود: مفهوم سرمایه اجتماعی بر سه مولفه استوار است: اعتماد، هنجارها و شبکه‌های مشارکت مدنی. جوهر سرمایه اجتماعی منابع نهفته در روابط اجتماعی و شبکه های اجتماعی است. در تئوری سرمایه اجتماعی، سرمایه به مثابه یک ارزش افزوده از طریق فرایندسرمایه گذاری در روابط اجتماعی تولید می شود .
عضو هیات علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: سرمايه اجتماعي یک منبع اخلاقي است، منبعي كه برخلاف سرمايه فيزيكي، به تبع استفاده از آن افزايش مي‎يابد نه کاهش و در صورت عدم استفاده نابود مي‎شود. فقدان سرمايه اجتماعي نیز ویژگی خود تقویتی دارد. فریب و حیله، بی نظمی، بی اعتمادی، عهد شکنی و انزوای اجتماعی افزایش می یابد، این ویژگی ها صفت اجتماعی غیر مدنی است.
ساعی با بیان اینکه جامعه ای که از سرمایه اجتماعی کافی برخوردار نباشد، همه در یک چرخه بازتولید بی نظمی گرفتار می شوند، تصریح کرد: در این وضعیت مردم از ترس بی قانونی و هرج و مرج، تسلیم انضباط شدیدتر می شوند. وجود بي‎اعتمادي به فرسايش سرمايه اجتماعي منجر می شود. در این شرایط استراتژی زور و سرکوب از سوی حکومت اقتدارگرا به مثابه یک راه حل همکاری مشترک انتخاب می شود. یکی دیگر از پیامدهای فرسایش سرمایه اجتماعی بحران مشروعیت است که ممکن است تضاد دولت و ملت را تشدید کند.