سه‌شنبه 14 اسفند 1397 578

برنامه روز درختکاری در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور

برنامه روز درختکاری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی 15 اسفندماه با محوریت 3 برنامه مسابقه قول قلم، برنامه نهال کاری دانشکده و کارگاه آموزشی پیوند زدن نهالهای جنگلی، باغی و زینتی برگزار می شود.

برنامه روز درختکاری در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور

اجرای اولین دوره مسابقه قول قلم (انجمن محیط زیست) صبح روز 15 اسفند از ساعت 8:30 تا 11 و بعدازظهر از ساعت 13:30 تا 15برگزار می شود.
برنامه نهال کاری دانشکده (انجمن جنگل) نیز از ساعت 11 تا 12 در دانشکده برگزار خواهد شد. کارگاه آموزشی پیوند زدن نهال های جنگلی، باغی و زینتی نیز به همت انجمن محیط زیست و جنگل عصر روز چهارشنبه 15 اسفند از ساعت 15 تا 17 برگزار می گردد.