دوشنبه 13 اسفند 1397 649

گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در پارک علم و فناوری

همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و در راستای توسعه فضای سبز، حفظ و نگهداری درختان و محیط زیست و نیز ترویج فرهنگ کاشت درخت و درختکاری، مراسم کاشت نهال، با حضور رییس و اعضای هیات رییس، دکتر ظهرایی معاون سازمان محیط زیست، دکتر اسماعیلی مدیر کل طرح های عمرانی وزرات علوم، اساتید، دانشجویان ، علاقه مندان و دوستدارن طبیعت، دوشنبه 13 اسفند ماه در پردیس بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه برگزار شد.

گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در پارک علم و فناوری

دکتر احمدی رییس دانشگاه در حاشیه برگزاری این مراسم اظهار داشت: کاشت نهال سنت نیکویی است که همه ساله در روز درختکاری از سوی دانشگاهیان انجام می شود و در مراسم امروز ،2000 نهال کاشته می شود که آبیاری آن ها نیز به روش قطره ای صورت می گیرد.
وی افزود: امیدواریم کاشت نهال در این فضای وسیع پارک علم و فناوری مدرس که قرار است به باغ گیاه شناسی تبدیل شود ، پیام بزرگ خدمت به انسانیت ، طبیعت و محیط زیست را برساند و در جهت تحقیقات اساتید نیز مورد استفاده قرار بگیرند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در فضای علمی و دانشگاهی گفت: دانشگاهیان نقش مهمی در الگوسازی چه در جامعه و چه خانواده دارند و کاشت نهال در محیط های دانشگاهی می تواند پیام آور ترویج دوستی با طبیعت ، توجه به نیازهای طبیعت و کمک به توسعه پایدار باشد.
گفتنی است نشست شورای دانشگاه با حضور رییس، معاونان و روسای دانشکده ها، پس از اتمام مراسم درختکاری در پارک علم و فناوری مدرس برگزار شد.

روز درختکاری


روز درختکاری


روز درختکاری