دوشنبه 13 اسفند 1397 537

نشست تخصصی "رد و تمنای خصوصی سازی نظام آموزشی" برگزار می شود

نشست تخصصی "رد و تمنای خصوصی سازی نظام آموزشی" 13 اسفندماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

نشست تخصصی

انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی با همکاری انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه، نشست تخصصی رد و تمنای خصوصی سازی نظام آموزشی را با سخنرانی مسلم زمانی و فرزین رحیمی ساعت 15 روز دوشنبه 13 اسفندماه در سالن اجتماعات علامه جعفری دانشکده علوم انسانی برگزار می کند.