دوشنبه 13 اسفند 1397 633

برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه

به منظور گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، مراسم نمادین کاشت درخت در محوطه فضای سبز دانشگاه با حضور دانشگاهیان برگزار می گردد.

برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه

در آستانه روز درختکاری دانشگاهیان تربیت مدرس نیز فرصت را مغتنم شمرده و در مراسمی که ساعت 9 صبح روز سه شنبه چهاردهم اسفندماه در محل ضلع غربی دانشکده علوم انسانی (خیابان نشاط) با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه برگزار می شود، از دانشگاهیان برای شرکت در این سنت نیکو و خداپسندانه دعوت بعمل می آید.