دوشنبه 29 بهمن 1397 660

اعتبار ویژه به اساتید راهنمای دانشجویان غیر ایرانی اعطا می شود

دکتر محمدتقی احمدی رییس دانشگاه در گردهمایی دانشجویان بین المللی که 29 بهمن ماه برگزار شد، از اعطای اعتبار ویژه به اساتید راهنمای دانشجویان غیر ایرانی خبر داد.

اعتبار ویژه به اساتید راهنمای دانشجویان غیر ایرانی اعطا می شود

در این نشست دکتر احمدی رییس دانشگاه در سخنانی ضمن ابرازخرسندی از حضور در نشست دانشجویان غیرایرانی اظهارکرد: امیدوارم این جلسه فرصتی باشد تا شما دانشجویان عزیز غیرایرانی بتوانید نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنید و امکان آشنایی بیشتری شما با روندها و سیاست های دانشگاه فراهم شود.
وی گفت: دانشگاه تلاش می کند تا دوران زندگی شما در ایران و دانشگاه تربیت مدرس به خوبی سپری شود و روند امور تسهیل گردد و شادابی، نشاط و تسهیل در امور اداری و اجرایی را برای شما بیش از پیش فراهم کند.
وی افزود: یک از مهمترین ارزش ها و شاخص های طرح تحول راهبردی دانشگاه، رشد کمی و افزایش رضایت و کیفیت تحصیلی دانشجویان غیرایرانی است و این امر برای ما بسیار حائز اهمیت است و ما به دنبال بهبود شرایط رفاهی و حفظ استانداردهای علمی و دانشگاهی در امور مربوط به تحصیل شما هستیم و رییس واحد بین الملل و معاون آموزشی دانشگاه نیز همواره روان سازی فعالیت های دانشجویان غیرایرانی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند.
وی تصریح کرد: دانشگاه تربیت مدرس طی ماه های اخیر مجوز ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی جهت برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیرایرانی را اخذ کرده است و احتمالا تعداد بسیار زیادی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه اضافه شوند تا هم از دوره های این مرکز استفاده کنند و هم در دانشگاه در دوره های تخصصی تحصیل کنند و تجربه شما دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در جهت تشویق آنان برای تحصیل در این دانشگاه، حاکی از رضایت شما از خدمات این دانشگاه خواهد بود.
وی از اعطای اعتبار ویژه به اساتید راهنمای دانشجویان غیر ایرانی خبر داد و گفت: به اساتید راهنمای دانشجویان غیر ایرانی اعتبار ویژه ای تخصیص می یابد تا دارای مجوزهای مالی باشند و بتوانند برخی از مسائل زندگی دانشجویان را مورد پشتیبانی های اندک خود قرار دهند.
دکتر احمدی در ادامه بر لزوم برگزاری تورهای دسته جمعی جهت بازدید از دیدنی های ایران و مکان های جذاب فرهنگی، علمی، اجتماعی و تاریخی کشور برای دانشجویان غیرایرانی تاکید کرد و این امر را فرصتی برای تبادل فرهنگی بهتر عنوان نمود.