دوشنبه 29 بهمن 1397 752

فراخوان تعریف پروژه کسر خدمت وظیفه سربازی در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مدیریت جهت تعریف پروژه کسر خدمت وظیفه سربازی دعوت به عمل می آورد.

فراخوان تعریف پروژه کسر خدمت وظیفه سربازی در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی در نظر دارد از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مدیریت که دارای رزومه قوی در زمینه بازاریابی و برندینگ هستند، در قالب تعریف پروژه کسر خدمت وظیفه بهره برداری نماید.
متقاضیان می توانند رزومه خود را با آدرس ایمیل Tpmt@tridi.ir ارسال کنند تا پس از بررسی های اولیه جهت انجام مصاحبه تخصصی از ایشان دعوت به عمل آید.