یکشنبه 28 بهمن 1397 546

برگزاری چهارمین برنامه پیاده روی صبحگاهی خانواده دانشگاه تربیت مدرس

چهارمین برنامه پیاده روی و ورزش صبحگاهی خانواده دانشگاه تربیت مدرس ساعت 7:30 روز سه شنبه 30 بهمن برگزار می شود.

برگزاری چهارمین برنامه پیاده روی صبحگاهی خانواده دانشگاه تربیت مدرس

این برنامه در راستای اجرای پیاده روی و ورزش صبحگاهی ماهانه با هدف ارتقاء سلامت و نشاط دانشگاهیان، توسط مرکز تربیت بدنی دانشگاه برنامه ریزی شده و در پایان به هر یک از شرکت کنندگان یک بلیط استخر اهدا می شود.