شنبه 27 بهمن 1397 785

نشست اعضای هیأت علمی گروه علوم و مهندسی شیلات دانشگاه با دانشیار دانشگاه بلگراد

نشست مشترک بین دکتر BlažoLalevićدانشیار گروه میکروبیولوژی خاک دانشگاه بلگراد و اعضای هیأت علمی گروه علوم و مهندسی شیلات دانشگاه تربیت مدرس، با هدف توسعه همکاری های علمی و بین المللی انجام شد.

نشست اعضای هیأت علمی گروه علوم و مهندسی شیلات دانشگاه با دانشیار دانشگاه بلگراد

در ابتدا، نشست دوجانبه بین دکتر نعمت الله محمودی عضو هیأت علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی با دکتر BlažoLalević در راستای امکان سنجی توسعه تعاملات بین‌المللی و همکاری های علمی و تحقیقاتی بین دو دانشگاه شکل گرفت.
در ادامه، نتایج حاصل از این گفتگوی دوجانبه، در جلسه گروه شیلات مطرح و مقرر گردید تفاهم نامه همکاری های علمی بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه بلگراد منعقد گردد.