دوشنبه 15 بهمن 1397 838

نایب قهرمانی مسابقات فوتسال اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران برای دانشگاه تربیت مدرس

تیم اساتید دانشگاه تربیت مدرس نایب قهرمان مسابقات فوتسال (لیگ چهارجانبه) اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران شد.

نایب قهرمانی مسابقات فوتسال اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران برای دانشگاه تربیت مدرس

این دوره از مسابقات با رقابت هایی جذاب به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد و در روز پایانی و مراسم اختتامیه، دکتر حبیبی رییس دانشگاه خوارزمی، جام قهرمانی، احکام و جوایز قهرمانان را به برندگان اهدا نمود.
همچنین دکتر علی موسیوند عضو هیات علمی دانشگاه با بیشترین گل زده، بهتری گلزن و دکتر حمید آقاعلی نژاد دیگر عضو هیات علمی دانشگاه با کمترین گل خورده، بهترین دروازه بان مسابقات شدند.
دانشگاه شهید بهشتی قهرمان، دانشگاه تربیت مدرس نایب قهرمان، دانشگاه خوارزمی مقام سوم و دانشگاه صنعتی شریف مقام چهارم مسابقات را به دست آوردند.