شنبه 13 بهمن 1397 1162

تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمانهاي انقلاب اسلامی برگزار می شود

مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان هاي انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و بیعت با مقام معظم رهبري، یکشنبه 14 بهمن ماه برگزار می شود.

تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمانهاي انقلاب اسلامی برگزار می شود

در آستانه چهلمین بهار پیروزي شکوهمند انقلاب اسلامی، مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان هاي انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و بیعت با مقام معظم رهبری، با حضور دانشجویان، اساتید، کارکنان و مسئولان آموزش عالی کشور و با اجراي مراسم اداي احترام و نثار تاج گل از سوي دانشگاهیان به مرقد شریف بنیانگذار جمهوري اسلامی و قرائت میثاق نامه، ساعت 11 صبح روز یکشنبه 14 بهمن ماه برگزار می شود.
بمنظور شرکت دانشگاهیان در این مراسم وسایل نقلیه راس ساعت 10 از میدان دانشجو به طرف بهشت زهرا حرکت می کند.