سه‌شنبه 9 بهمن 1397 1002

مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در لزوم شفا‌ف‌سازی بودجه

هیات رئیسه دانشگاه، لزوم شفاف سازی سطوح بودجه و اطلاع‌رسانی همگانی آن را تصویب و ابلاغ کرد.

مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در لزوم شفا‌ف‌سازی بودجه

هیات رئیسه دانشگاه در نشست شانزدهم دی‌ماه خود، پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی مبنی بر لزوم شفاف سازی سطوح بودجه و اطلاع‌رسانی همگانی آن را تصویب و ابلاغ کرد.
در این نشست پس از بحث و بررسی مقرر شد معاون پشتیبانی و منابع انسانی، بودجه تفصیلی و عملکرد دانشگاه را در هر فصل سال اطلاع‌رسانی نماید و هر معاونت یا دانشکده مجاز است میزان سقف بودجه مصوب به همراه میزان بودجه دریافتی را اعلام کند. همچنین بر مبنای این مصوبه نحوه هزینه‌کرد در هر مدیریت یا واحد ذی‌ربط در ردیف‌های تعیین شده با صلاح‌دید و تشخیص مدیر اجرایی آن واحد قابل اطلاع‌رسانی شود.