شنبه 6 بهمن 1397 1273

قهرمانی تیم بانوان دانشگاه در مسابقات داژبال کارکنان دولت استان تهران

تیم بانوان کارمند دانشگاه برای دومین سال متوالی موفق شد مقام قهرمانی مسابقات داژبال کارکنان دولت استان تهران را از آن خود کند.

قهرمانی تیم بانوان دانشگاه در مسابقات داژبال کارکنان دولت استان تهران

در پایان رقابت های داژبال کارکنان دولت استان تهران که در سالن هما فرودگاه مهرآباد زیر نظر هیأت ورزش های همگانی استان تهران برگزار شد، تیم بانوان کارمند دانشگاه تربیت مدرس به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های بانک مرکزی و وزارت دارایی به ترتیب دوم و سوم شدند.