دوشنبه 1 بهمن 1397 1457

بررسی اولویت های فرهنگی دانشگاه در جلسه شورای مشورتی فرهنگی و اجتماعی

جلسه شورای مشورتی فرهنگی و اجتماعی با هدف بررسی اولویت های فرهنگی دانشگاه و پیش بینی راه کارهای اجرای آن ها با حضور رییس دانشگاه، اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی و جمعی از اساتید باسابقه، اثرگذار و صاحب ایده در عرصه های فرهنگی، دی ماه جاری برگزار شد.

بررسی اولویت های فرهنگی دانشگاه در جلسه شورای مشورتی فرهنگی و اجتماعی

دکتر احمدی در این نشست به اهمیت حضور اساتید صاحبنظر حوزه ی فرهنگی و اجتماعی در شورای مشورتی اشاره کرد و گفت: حضور اساتیدی که سابقه درخشان در عرصه فرهنگی دارند و می توان از کمک فکری آنها بهره برد، برای پایش فرهنگی دانشگاه لازم است. شورای فرهنگی و اجتماعی مسئولیت برنامه ریزی و اثرگذاری بر اعضای دانشگاه را بر عهده داد ولی بدون کمک متفکران و اساتید صاحبنظر این امر میسر نیست.
رییس دانشگاه افزود: هدف این جلسه بررسی اولویت های فرهنگی دانشگاه از محورهای اقدام، روش اقدام، پایش و روش پایش است. در شرایط کنونی جامعه الگوهای تفکری نسل جوان به خصوص دانشجویان دچار پراکندگی، نابسامانی و عاری از مؤلفه های قوی شده است. کمبود الگوهای رفتاری و اجتماعی اثرگذار در جامعه، نسل جوان و به ویژه دانشجویان دیده می شود و باید برای رفع این مسائل اقدام کرد.
در بخش دیگری از این نشست دکتر ناطق ضمن اشاره به تبیین استراتژی فرهنگی دانشگاه در 14 فصل در زمان معاونت فرهنگی پیشین خاطر نشان کرد: بر اساس این 14 سرفصل فعالیت هایی انجام و کارگروه های فرهنگی دانشکده ها و مجمع فرهنگی اساتید تشکیل شد. شورای مشورتی فرهنگی و اجتماعی نیز به منظور کمک گرفتن از اعضای هیأت علمی صاحب ایده برای تعیین اولویت های فرهنگی دانشگاه تشکیل جلسه داد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در ادامه به برخی از اهداف استراتژیک حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: تقویت روحیه نشاط و شادابی دانشجویان، افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری، گسترش و تعمیق ارزش های دینی و اخلاقی، تعمیق فرهنگ، تمدن و هویت ملی، تقویت ارتباط و تعامل استادان و دانشجویان، پاسخگویی شفاف و تسهیل اجرای برنامه ها، نهادینه کردن و تعمیق برنامه های فرهنگی با تأکید بر دوری از سطحی نگری و مطالعه نیازها و آسیب های اجتماعی، برخی از اهداف استراتژیک فرهنگی دانشگاه است.
در ادامه این نشست هر یک از اساتید به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. توجه به مفهوم فرهنگ، نحوه مدیریت و چگونگی پیاده سازی اولویت های فرهنگی برای نیل به نتیجه مطلوب، لزوم انجام فعالیت های فرهنگی در چارچوب علمی و برنامه ای و در جهت تقویت تفکر و متمرکز بر نیازهای داخلی و خاص دانشگاه، تقویت نشاط و امید و همچنین تقویت روحیه و ترغیب فعالیت های داوطلبانه، جدا نماندن معاونت فرهنگی از سایر مسئولین، گسترش فعالیت های فرهنگی در خوابگاهها، لزوم آموزش های دائمی ضمن خدمت در حوزه فرهنگی برای اساتید به دلیل داشتن بیشترین ارتباط با دانشجویان، توجه به اهمیت برنامه ریزی عمیق فرهنگی با اثرگذاری طولانی مدت به جای فعالیت های مقطعی، عدم امکان پیشبرد فعالیت های فرهنگی با بایدها و نبایدها، تأکید بر جدایی ناپذیری فعالیت های فرهنگی از سایر فعالیت ها ( فعالیت های آموزش و پژوهشی دانشگاه)، تعریف و مشخص سازی دقیق مؤلفه های فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و ترویج آن در 4 بخش اساتید، دانشجویان، مدیران و کارکنان، عدم پیشبرد فعالیت های فرهنگی با آیین نامه و بخش نامه ها و لزوم تبیین الگوهای علمی در زمینه اشاعه فرهنگ، ضرورت توجه به دو مقوله ی مخاطبین و تنوع موضوعات و مباحث فرهنگی برای به ثمر رسیدن اقدامات فرهنگی دانشگاه، توجه به خانواده دانشگاه تربیت مدرس شامل سه قشر دانشجو، استاد و کارمند برای اعتلا و رشد فرهنگی دانشگاه، شناخت مشکلات و بررسی جوانب مختلف مسائل فرهنگی برای تدوین و ارائه راه حل و در نهایت رفع ریشه ای معضلات، توجه بیشتر به مسائل هنری، برگزاری نشست های آزاد با دانشجویان و تقویت احساس یکرنگی و صمیمیت با مسئولین دانشگاه، دایر کردن مرکز مشاوره فرهنگی و اجتماعی در معاونت فرهنگی دانشگاه، برگزاری اردوهای فرهنگی، واگذاری کار هر صنف به خودشان، لزوم همگامی مدیران و معاونت های دانشگاه برای پیشبرد اهداف فرهنگی و نه خنثی کردن فعالیت های یکدیگر، تحلیل مسائل و مشکلات فرهنگی دانشگاه در سنوات گذشته، مطالعه مستمر آسیب ها و ترویج همدلی و همدردی، تقویت انجمن های علمی- دانشجویی و انجام نظر سنجی های دائمی از مهم ترین مباحث مطرح شده توسط حاضرین در جلسه بود.
در پایان این نشست دکتر احمدی خواستار ارائه اولویت های اقدام بر اساس طرح معاونت فرهنگی و نیز روش اقدام و ارزیابی عملکرد فرهنگی دو سال اخیر دانشگاه شد.