شنبه 29 دی 1397 564

پایان اسفندماه آخرین مهلت واریز کسور بازنشستگی مدت مرخصی بدون حقوق کارکنان

بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص نحوه احتساب مرخصی بدون حقوق در سنوات خدمتی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری (دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی) ابلاغ شد.

پایان اسفندماه آخرین مهلت واریز کسور بازنشستگی مدت مرخصی بدون حقوق کارکنان

با توجه به بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری مورخ 05/10/97 در خصوص نحوه احتساب مرخصی بدون حقوق در سنوات خدمتی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری (دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی) ؛ افرادی که از تاریخ 01/01/90 تا کنون از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌ و نسبت به عقد قرارداد خویش فرمایی و پرداخت کسور متعلقه اقدامی ننموده اند، حداکثر تا پایان اسفند سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به سازمان بازنشستگی استان تهران واقع در خیابان دکتر میدان فاطمی، میدان جهاد، خیابان چهلستون، نبش بوعلی سینای شرقی، پلاک 38 نسبت به عقد قرارداد خویش‌فرمایی و واریز کسور بازنشستگی مربوطه اقدام نمایند.
مدت مذکور پس از پرداخت کسور به عنوان سنوات خدمتی قابل احتساب خواهد بود.
ضمناً همراه داشتن مدارک هویتی، حکم یا احکام مرخصی بدون حقوق، حکم ابقاء به خدمت و آخرین حکم استخدامی الزامی است.