سه‌شنبه 18 دی 1397 460

ارتقاء مرورگر کامپیوتر کاربران سیستم مکاتبات اداری دانشگاه برای استقرار نسخه جدید دیدگاه

به زودی برای استفاده بهینه و سهولت کار با سیستم دیدگاه، نسخه جدید سیستم مکاتبات اداری جایگزین نسخه ی موجود (نسخه 4 دیدگاه) می شود. از اینرو کاربران می باید نسخه مرورگر کامپیوتر خود را ارتقاء دهند.

ارتقاء مرورگر کامپیوتر کاربران سیستم مکاتبات اداری دانشگاه برای استقرار نسخه جدید دیدگاه

بر اساس اعلام مدیریت تشکیلات و بهبود روش ها، نسخه 5 سیستم مکاتبات اداری دیدگاه به دلیل امکانات بیشتر برای استفاده بهینه و سهولت کار کاربران به زودی جایگزین نسخه 4 دیدگاه می شود. بدین منظور در نخستین گام کلیه ی همکاران باید نسبت به ارتقای نسخه مرورگر کامپیوتر خود اقدام کنند تا قابلیت سیستمی لازم برای کار با نسخه جدید را داشته باشد.
در این راستا اربران می توانند مرورگر IE از نسخه 11 به بالا، مرورگر Firefox از نسخه 52 به بالا، مرورگر Chrome از نسخه 49 به بالا، مرورگر Safari از نسخه 11 به بالا، مرورگر Opera از نسخه 50 به بالا و مرورگر edge از نسخه 16 به بالا را بر روی سیستم کامپیوتر خود نصب کنند.
مرورگرهای مذکور بر روی FTP دانشگاه به نشانی (ftp://ftp.modares.ac.ir/Software/Browser) در دسترس است. کاربران می توانند برای دریافت خدمات کارشناسی جهت نصب مرورگر با کارشناس مربوطه در واحد سازمانی خود تماس بگیرند.
گفتنی است در گام بعدی و پس از تکمیل مراحل نصب نسخه جدید دیدگاه روی سرور مرکزی دانشگاه همچنین آموزش رابطین واحدها، طی هفته های آتی برنامه آموزش آشنایی روش کار با نسخه 5 دیدگاه برای کلیه کاربران اطلاع رسانی می شود.