یکشنبه 16 دی 1397 656

مجوز فعالیت "انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس" صادر شد

"انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس" طبق ضوابط آیین نامه نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از تاریخ 8 دی ماه 97 با امضای دکتر احمدی رییس دانشگاه و هیأت نظارت، مجوز فعالیت گرفت.

مجوز فعالیت

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس به منظور تعمیق ارتباطات و تعاملات اجتماعی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت نخبگان فرهنگی در سطح دانشگاه و با تصویب در جلسه هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه مورخ هشتم دی ماه 97 ، اجازه فعالیت یافت.
بر این اساس انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس طبق ضوابط آیین نامه نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان مصوب چهار صد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 9 شهریورماه 78 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساس نامه انجمن که به تأیید هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه رسیده است، فعالیت خود را از 8 دی ماه سال جاری آغاز می کند.