شنبه 15 دی 1397 510

برگزاری نشست هم اندیشی کانون استادان دانشگاهی واحد تربیت مدرس

نشست هم اندیشی کانون استادان دانشگاهی واحد تربیت مدرس با عنوان " نقش دانشگاه ها در توسعه کشور" 18 دی ماه برگزار می شود.

برگزاری نشست هم اندیشی کانون استادان دانشگاهی واحد تربیت مدرس

کانون استادان دانشگاهی واحد تربیت مدرس با همکاری کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نشست هم اندیشی نقش دانشگاه ها در توسعه کشور را با سخنرانی دکتر حسین غریبی، دکتر محمد حسین صادقی و دکتر محمد جواد رسایی روز سه شنبه 18 دی ماه جاری از ساعت 15 تا 17 در سالن شورای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه برگزار می کند.