یکشنبه 9 دی 1397 1152

دانشگاه تربیت مدرس و وزارت علوم تفاهم نامه همکاری امضا کردند

رییس دانشگاه تربیت مدرس و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور گسترش همکاری های فرهنگی و اجتماعی، یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

دانشگاه تربیت مدرس و وزارت علوم تفاهم نامه همکاری امضا کردند

در این نشست که صبح شنبه هشتم دی ماه با حضور دکتر احمدی رییس دانشگاه، دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، دکتر ناطق معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مهندس عسگری مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و برخی از مسئولین فرهنگی دانشگاه برگزار شد، بر مشارکت هرچه بیشتر دانشگاه ها در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.
دکتر غفاری به پتانسیل های فراوان در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پتانسیل خوبی در دانشگاه ها وجود دارد که با مدیریت صحیح در سطوح چندگانه می تواند اثرگذار باشد. هر چه بخش های مختلف دانشگاهی فعال تر شوند امکان و بستر کار فکری بیشتر فراهم می شود و حاصل این فرایند به نفع مجموعه وزارت علوم و دانشگاه و در نهایت کل کشور خواهد بود. در همین راستا با برخی دانشگاه های برتر کشور به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تفاهم نامه همکاری امضا شد.
وی ضمن اشاره به اثرگذاری دانشگاه تربیت مدرس در حوزه های گوناگون خاطر نشان کرد: دانشگاه باید احساس مسئولیت کند. اگر بتوانیم برای حل مسائل موجود مشارکت همه دانشگاه ها را داشته باشیم، مشکلات و پیامدهای آن ها بسیار کم خواهد شد. دانشگاه تربیت مدرس نیز با توجه به جایگاه و قابلیت های خود می تواند منشأ اثرات مثبتی باشد. دانشگاه با تعامل بیشتر و ارائه خدمات فکری و نظری می تواند به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند. بسیاری از مسائل جامعه در درون دانشگاه نیز مطرح است پس دانشگاه با استفاده از ذخیره دانش و توانمندی های خود می تواند هم به مجموعه خود و هم به محیط بیرون خدمت کند.
دکتر احمدی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای تفاهم نامه گفت: در اجرای این تفاهم نامه امیدواریم در دو اولویت تصمیم گیری های وزارت علوم و مسائل کلینیکی و رفع مشکلات روزمره اقدامات ارزنده ای صورت گیرد و در این راستا برای تعامل بهتر و کارآمدی بیشتر طرح، مایل به استفاده از تجربیات راهگشای دیگر دانشگاه ها هستیم.
رییس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به اهیمت فعالیت های فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت های فرهنگی در برخی موارد با هزینه های اندک برنامه ریزی و اجرا می شوند اما ثأثیرگذاری بسیار خوبی در نگاه و زندگی دانشجو دارند. گاهی با حداقل پشتیبانی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، دید دانشجو تغییر می کند و منجر به شکوفایی و نشاط دانشجو می گردد. اگر در این حوزه بودجه مختصری صرف کنیم بی شک راندمان و بازده خوبی خواهیم داشت.
دکتر احمدی در ادامه به برخی برنامه های فرهنگی دانشگاه مانند ایجاد شبکه ای از دانش آموختگان دانشگاه با هدف آشنا کردن دانشجویان با امکانات و شرایط بازار کار، ایجاد مراکز نوآوری مقابله با آسیب های اجتماعی با همکاری وزارت کشور با هدف ارائه خدمات بیشتر به جامعه و تدوین روش های ساماندهی آسیب ها توسط اساتید دانشگاه اشاره کرد.
در ادامه مهندس عسگری مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به تشریح زمینه های همکاری در حوزه های ارتقاء حضور دانشجویان پرداخت. وی از ایجاد هماهنگی بین معاونت فرهنگی و معاونت پژوهشی دانشگاه ها به منظور ارتقاء خروجی فعالیت انجمن های علمی- دانشجویی، ارتباط و تعامل بیشتر با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و در نهایت از ایجاد انجمن های علمی نسل دو به عنوان 3 ظرفیت موجود در دانشگاه ها نام برد و از دانشگاه تربیت مدرس به دلیل تحصیلات تکمیلی بودن آن دانشگاه و وجود ساختار علمی تر حاکم در آن خواست، تا در زمینه راه اندازی انجمن های علمی نسل دو پیشتاز باشد.
دکتر ناطق نیز با مثبت ارزیابی کردن این برنامه پیشنهاد داد در خصوص انجمن های نسل دو، با ارائه یک گرنت فرهنگی- اجتماعی از دانشجویان دارای پروژه های مفید تر حمایت کنیم.