یکشنبه 9 دی 1397 566

برگزاری گردهمایی دانش آموختگان دانشکده علوم انسانی

گردهمایی دانش آموختگان دانشکده علوم انسانی، سوم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

برگزاری گردهمایی دانش آموختگان دانشکده علوم انسانی

دکتر غلامحسین زاده از برگزرای گردهمایی دانش اموختگان دانشکده علوم انسانی در بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: در راستای ساماندهی انجمن دانش آموختگان دانشگاه, دانشکده علوم انسانی نیز روز چهارشنبه سوم بهمن ماه گردهمایی دانش آموختگان این دانشکده را از ساعت 13 تا 17:30 برگزار می کند.
وی افزود: دانشکده علوم انسانی هدف خود را بر انتخاب هیأت مدیره و شکل دادن انجمن های تخصصی گروه های آموزشی متمرکز کرده است و قصد دارد از این طریق ضمن فراهم کردن زمینه آشنایی دانش آموختگان با یکدیگر، از توانایی های آنان در تقویت و کمک به دیگران بهره بگیرد و امکان برخورداری آنان را از امکانات دانشگاه فراهم کند. همچنین دانشکده نیز از توانمندی های دانش آموختگان خود برخوردار گردد.
رئیس دانشکده علوم انسانی در ادامه گفت: برگزاری کارگاه های علمی تخصصی، دوره های آموزشی کوتاه مدت، اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک، سفرهای علمی، کمک به اشتغال دانش آموختگان، پشتیبانی علمی از دانش آموختگان و برخورداری از توانایی های تخصصی آنها در برنامه ها و کلاس های دانشگاه از جمله موضوعاتی است که در این گردهمایی مطرح و به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.