شنبه 8 دی 1397 1382

کانون صنفی استادان دانشگاه تربیت مدرس خواستار اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها شد

دکتر فتح اله امی رییس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران واحد دانشگاه تربیت مدرس، در نامه ای به دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در بودجه سال 98 شد.

کانون صنفی استادان دانشگاه تربیت مدرس خواستار اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها شد

دکتر فتح اله امی در بخشی از این نامه نادیده پنداشتن شئونات اعضای هیأت علمی، عدم حمایت مناسب مالی با پرداخت های بسیار ناچیز به میزان 7 تا 10 درصد حقوق سایر کشورهای منطقه و جهان و نگه داشت نیروی انسانی فهیم کشور در محیطی نامناسب را از دلایل به صفر رساندن اثربخشی و از دست دادن نیروی انسانی جوان و با دانش کشور دانست.
در بخشی از این نامه آمده است: اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور انتظار دارند که رئیس جمهور در جهت تحقق توسعه علمی پایدار جمهوری اسلامی ایران به عنوان زیربنایی ترین اقدام در حل چالش های ملی و بین المللی، نسبت به اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران، در سطح جهانی منطقه ای در بودجه سال 98 پیش بینی های لازم را مد نظر قرار دهد. بدیهی است که عدم توجه به حفظ نیروی انسانی ماهر و بادانش کشور، ملت ما را درآینده با چالش های جدی روبرو خواهد ساخت.