شنبه 8 دی 1397 1500

ابراز نگرانی رییس دانشگاه از مهاجرت محققان

رییس دانشگاه از فرآیند مهاجرت محققان به خارج از کشور ابراز نگرانی کرد.

ابراز نگرانی رییس دانشگاه از مهاجرت محققان

دکتر احمدی در گفتگویی با اشاره به مهاجرت اساتید جوان گفت: متاسفانه طی یکی دو سال اخیر شاهد طی شدن فرآیند مهاجرت محققان به خارج از کشور بوده‌ایم، به طوری که من ماهی یک یا دو بار شاهد تقاضای مرخصی بدون حقوق و به عبارتی مقدمات مهاجرت اساتید جوان هستم. این‌ها نشان می‌دهد، اگر ما در حد منصفانه به مشکلات محققان توجه نکنیم؛ یاس آنها گسترده می‌شود و خدایی ناکرده‌ آسیب‌های جبران ناپذیری به آینده علم و فناوری کشور وارد می‌شود، لذا توصیه این است بودجه کمی که دانشگاه‌ها دارند یک مقدار تقویت شود و قطعا با بودجه‌های کلان پروژه‌ها و طرح‌های دیگر دولت قابل مقایسه نیست.