چهارشنبه 21 آذر 1397 646

ارائه گزارش طرح پایش اشتغال دانش آموختگان در نشست شورای دانشگاه

گزارش طرح پايش اشتغال دانش آموختگان دانشگاه در نشست نوزدهم آذرماه شورای دانشگاه ارائه شد.

ارائه گزارش طرح پایش اشتغال دانش آموختگان در نشست شورای دانشگاه

مهندس زهرایی مشاور رییس دانشگاه در امور دانش آموختگان با اشاره به چگونگی انجام این طرح گفت: اهداف طرح عبارت است از استعلام و استخراج وضعيت اشتغال دانش آموختگان سالهاي اخير دانشگاه به منظور ساماندهي رشته هاي دانشگاهي در قالب بسته موفقيت پياده سازي اقدامات براي ساماندهي رشته هاي هدف . جامعه هدف در اين طرح دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري هستند كه از ابتداي مهر 1390 تا پايان شهريور 1395 از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده اند.
وی ادامه داد: جامعه هدف براي ارسال پرسشنامه شامل 8023 نفر دانش آموخته كارشناسي ارشد و 2291 نفر دانش آموخته دكتري، جمعاً 10314 نفر بود كه اين عده از اول مهر 1390 تا پايان شهريور 1395 فارغ‌التحصيل شده‌اند.
پرسشنامه ارسالی برای دانش آموختگان حاوی پرسش هایی بود در خصوص اینکه آيا قبل از شروع به تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس، شاغل بوده ايد؟ آيا هم اكنون پس از فراغت از تحصيل از دانشگاه تربيت مدرس، شاغل هستيد؟ اگر هم اكنون شاغل به كار هستيد نوع اشتغال شما چگونه است؟ (نیمه وقت یا پاره وقت)
وی افزود: با توجه به حد نصاب 20 درصد براي گرفتن پاسخ، تا پايان طرح تعداد 1911 پاسخ براي مقطع كارشناسي ارشد و تعداد 709 پاسخ براي مقطع دكتري، جمعاً 2620 پاسخ دريافت گرديد. اين تعداد پاسخ به ترتيب برابر 24 درصد و 31 درصد دانش آموختگان كارشناسي ارشد و دكتري محسوب مي‌شود. در مجموع تعداد كافي پاسخ براي همه رشته ها دريافت گرديد و در نتيجه امكان تحليل وضعيت اشتغال عموم رشته‌هاي داير دانشگاه فراهم گرديده است.
وی در ادامه برخی از نتایج حاصل شده را به تفکیک دانشکده ها ارائه نمود.
در ادامه دکتر مینایی مدیر دفتر ارزیابی، گسترش و بازنگری دانشگاه با اشاره به دستاوردهای این طرح اظهار داشت: با انجام اين طرح اطلاعات كافي براي تحليل وضعيت و ساماندهي رشته‌هاي دانشگاهي فراهم گرديده است كه اين كار توسط دفتر برنامه‌ريزي، گسترش و بازنگري در حال انجام است.
دستاورد مهم ديگر اين طرح فراهم شدن اطلاعات كافي جهت پاسخ به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص طرح رصد اشتغال دانش آموختگان‌ دانشگاه كشور است.
قائم مقام رئیس دانشگاه در امور طرح راهبردی افزود: از دستاوردهاي ديگر طرح پايش اشتغال، جمع آوري نظرات كلي و تشريحي دانش آموختگان در مورد رشته تحصيلي، نظام آموزشي دانشگاه و وضعيت اشتغال كشور بوده است. در مجموع 855 نظر دريافت شده است كه حاوي نكات مهم و بازخوردهاي بسيار مفيد و ارزشمندي است و مي تواند مورد بهره برداري مسئولين و برنامه‌ريزان دانشگاه قرار گيرد.