چهارشنبه 21 آذر 1397 613

نخستین جلسه "کمیته بازاریابی پژوهشی و فناوری" برگزار شد

نخستین جلسه "کمیته بازاریابی پژوهشی و فناوری" با حضور رییس، معاون پژوهشی و فناوری، معاون پشتیبانی و منابع انسانی، مدیر دفتر پژوهش های کاربردی دانشگاه و جمعی از اعضای هیأت علمی 20 آذرماه برگزار شد.

نخستین جلسه

دکتر سید ابریشمی در ابتدای این جلسه به تشریح اهداف کمیته پرداخت و گفت: با آغاز اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه، بازاریابی پژوهشی در دستورکار قرار گرفت و اقداماتی نیز در دو سال اخیر انجام شد. پیش از این در بحث بازاریابی، این اعضای هیأت علمی دانشکده ها بودند که به جذب پروژه اقدام می کردند اما رویکرد فعلی این است که خود دانشگاه در این زمینه فعال شود.
وی افزود: کمیته بازاریابی پژوهشی و فناوری قصد دارد در ماه های باقی مانده سال جاری، برنامه بازاریابی مشخصی برای سال 98 دانشگاه تدوین و گردآوری کند. این کمیته راه اندازی شد تا بازوی معاونت پژوهشی در دانشکده ها باشد و با کمک اعضای خود به بررسی اولویت ها و طرح موضوعات خاص در دانشکده های مختلف بپرازد و در نهایت به برنامه ای در حوزه بازاریابی برای سال آینده دست یابد.
در ادامه رییس دانشگاه با اشاره به اولویت های اصلی طرح تحول راهبردی دانشگاه گفت: خوداتکایی و پایداری مدیریتی و مالی یکی از 4 اولویت اصلی طرح راهبردی دانشگاه است از سویی دانشگاه باید خدمات رسانی به جامعه و رفع نیازهای آن را مورد توجه بسیار قرار دهد. دانشگاه تربیت مدرس تا کنون بیشتر به مباحث آکادمیک پرداخته و بسیار فروتن و درون گرا عمل کرده و البته توفیقات فراوانی داشته است. اما جامعه ی امروز و شرایط فعلی این انتظار را از دانشگاه تربیت مدرس ایجاد کرده است که بطور مستقیم، مشهود و پویا در تعامل با جامعه قرار گیرد و برای حل معضلات جامعه در حوزه های فناوری، علمی، مدیریتی، اجتماعی و... خدمات مورد نیاز را ارائه دهد.
دکتر احمدی افزود: در این برهه دانشگاه باید گنج های پنهان، کارهای ارزنده و فعالیت هایی که تا کنون به صورت علمی در قالب مقالات، پایان نامه ها و رساله ها انجام شده، به جامعه عرضه کند. در گام نخست شاید بهتر باشد بحث ارائه خدمات فنی، تکنیکی و تخصصی به ارگان ها و سازمان ها را در پیش بگیریم و توانمندی های دور از چشم مانده دانشگاه را به نمایش بگذاریم و ذهن مشتریان را برای ورود به مسائل کلان تر آماده کنیم.
وی پیشنهاد داد: با برنامه ی دفتر پژوهش های کاربردی در بحث بازاریابی، تحولی در بینش و سیاست های دانشکده ها و گروه ها ایجاد می شود. پیشنهاد می کنم از این پس هر فعالیت علمی که در دانشکده ها صورت می گیرد با پیوستی همراه باشد که در آن خدمات قابل ارائه در کوتاه مدت و میان مدت طرح پژوهشی مذکور شرح داده شود. این شرح خدمات از طریق دفتر پژوهش های کاربردی به اطلاع مشتریان می رسد و در نهایت هم اساتید و دانشگاه و هم جامعه از نتایج پژوهش بهره مند می شوند.