چهارشنبه 14 آذر 1397 966

یک روز با دانشجویان

روز دانشجو که می‌شود دانشگاه‌های کشور رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرند. ۱۶ آذر هر سال روز دانشجوهاست.

یک روز با دانشجویان

جوانانی که پرسشگری، هیجان و مطالبه از مسئولان جزیی جدایی‌ناپذیر از ذات‌شان است. فضای دانشگاه هم مثل بسیاری دیگر از بخش های جامعه در حال حرکت است. تصاویر زیر مربوط به 14 آذرماه از محوطه دانشگاه ثبت شده است.


13


12


11


10


9


8


7

 

7

 

7

 

7