چهارشنبه 7 آذر 1397 586

شانزدهمین نشست دبیران شورای رفاهی مناطق دهگانه دانشگاه های کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

شانزدهمین نشست دبیران شورای رفاهی مناطق دهگانه و نشست مشاوران و دبیران رفاهی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منطقه یک کشور هفتم آذرماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

شانزدهمین نشست دبیران شورای رفاهی مناطق دهگانه دانشگاه های کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

در این نشست دکتر حسن زاده دبیر ستاد امور رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاریخچه و لزوم تشکیل این ستاد گفت: تکریم و ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت اعضای هیأت علمی دانشگاهها همواره یکی از اولویت ها بوده است. چرا که جامعه ای که در آن به نخبگان علمی و دانشمندان آن توجه نشور هرگز توسعه نخواهد یافت. بنابراین در ستاد امور رفاهی برآن شدیم با در نظر گرفتن نیازهای امروز و متناسب با شرایط حال حاضر، اقداماتی در راستای رفاه دانشگاهیان برنامه ریزی و اجرا کنیم.
وی افزود: 3 برنامه در این ستاد از اولویت برخوردار است. تدوین طرح جامع رفاهی اعضای هیأت علمی، هم افزایی امکانات موجود در دانشگاه های سراسر کشور و راه اندازی سامانه گردشگری از جمله برنامه های الویت دار ستاد هستند. طرح جامع رفاه که برای ده سال آینده اساتید برنامه ریزی می کند در حال تدوین است و از نظرات و پیشنهادات شما در دبیرخانه ستاد استقبال می کنیم. پیگیری بیمه های حمایتی مناسبت تر و همچنین ایجاد حمایت های حقوقی و قضایی برای قشر فرهیخته علمی کشور نیز از جمله برنامه هایی است که دنبال می شود.
دکتر حسن زاده خاطر نشان کرد: در نهاد وزارت علوم 250 هزار کارمند و هیأت علمی مشغول فعالیت هستند و حضور 36 هزار نفر عضو رسمی هیأت علمی خود گویای اهمیت فعالیت ستاد رفاهی و شورای مشاوران رفاهی است. از امروز به مدت یک ماه منتظر دریافت پیشنهادات و انتظارات شما در ستاد رفاهی هستیم تا در نهایت در تدوین طرح جامع رفاهی از نظرات شما بهره مند شویم.
در ادامه دکتر احمدی رئیس دانشگاه ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتایج مؤثر و مفید این نشست گفت: در بیشتر افکارسنجی های اجتماعی، قشر اساتید و دانشگاهیان از محبوب ترین اقشار جامعه محسوب می شوند. برای حفظ این سرمایه های علمی که آینده کشور را رقم می زنند باید حمایت و پشتیبانی رفاهی در خور به عمل آید.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه نیز بر اهمیت فعالیت شورای های رفاهی در دانشگاه ها و وزارت علوم تأکید کرد و اظهار داشت: تجربه بسیار من در زمینه همکاری با ستاد رفاهی نشان داده است اگر این رسالت را جدی نگیریم به دانشگاه ها لطمه زده ایم.
دکتر موسوی افزود: اگر اساتید جوان کشور از حقوق مکفی و امکانات حداقلی و منطقی بی بهره باشند چطور می توانند به تولید علم فاخر بپردازنند؟ یکی از اقداماتی که می توانیم در دانشگاه ها آغاز کنیم، استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاه ها و مشارکت کردن در قالب تفاهم نامه ها ست.
دکتر طاهری دبیر شورای رفاهی دانشگاه های منطقه یک نیز ضمن ارائه گزارش اقدامات این شورا گفت: دانشگاه نه تنها محل حضور اساتید، نخبگان و دانشمندان کشور است بلکه مرکز پرورش نخبگان آینده این مرز و بوم نیز می باشد. پس باید در راستای رفاه دانشگاهیان برنامه ریزی و اهتمام بسیار انجام شود.
ارائه گزارش عملکردکمیته های تخصصی 4 گانه شورای رفاهی منطقه یک، شامل کیمته مسکن، کمیته بیمه و سلامت، کمیته گردشگری و کمیته وام و تسهیلات اعتباری از دیگر برنامه های این نشست بود.