دوشنبه 5 آذر 1397 596

ثبت نام ازدواج دانشجویی سال 1397 آغاز شد

ثبت نام ازدواج دانشجویی و استادان دانشگاهها سال 1397 آغاز شد.

ثبت نام ازدواج دانشجویی سال 1397 آغاز شد

زوجین دانشجو برای مطالعه شرایط و مدارک ثبت نام برای سفر هدیه ی مشهد مقدس و جشن ازدواج دانشجویی به سایت ezdevaj.org مراجعه نمایند. آخرین مهلت ثبت نام 30 دی ماه 97 می باشد.
ثبت نام در سامانه ازدواج، تایید ثبت نام و تحویل مدارک به دفتر نهاد، گذراندن دوره آموزشی در سامانه ازدواج، تکمیل پرسشنامه نیازسنجی در سامانه، انتخاب کاروان تشرف به مشهد مقدس در سامانه و دریافت دعوت نامه از سامانه ازدواج فرآیند ثبت نام ازدواج دانشجویی می باشد.