شنبه 3 آذر 1397 986

درخشش عضو هیأت علمی دانشگاه در چهارمین جشنواره "نشان دهخدا"

دکتر خلیل پروینی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه در چهارمین دوره جشنواره "نشان دهخدا" برای تألیف کتاب «ادبیات داستانی قدیم عربی» شایسته تقدیر شناخته شد.

درخشش عضو هیأت علمی دانشگاه در چهارمین جشنواره

در آئین اختتامیه چهارمین جشنواره نشان دهخدا که 29 آبان ماه در سالن اجتماعات جابر این حیان دانشگاه برگزار شد، کتاب «ادبیات داستانی قدیم عربی» تألیف دکتر خلیل پروینی استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شایسته تقدیر شناخته شد.
بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره نشان دهخدا در چهارمین دوره ی این جشنواره، 933 عنوان کتاب که از مهر 1396 تا مهر 1397 توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسر کشور در حوزه علوم انسانی منتشر شده است به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 575 اثر حائز شرایط جشنواره شناخته شدند. از مجموع آثار یاد شده طی سه دوره داوری 62 اثر به مرحله نهایی راه یافتند که در نهایت 3 اثر در حوزه ادبیات فارسی ، روانشناسی و مدیریت دولتی به عنوان برگزیده ، 13 اثر در حوزه های مختلف علوم انسانی شایسته تقدیر و یک اثر نیز در بخش قلم برتر معرفی شدند.
گفتنی است کتاب «ادبیات داستانی قدیم عربی؛ گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی» تألیف مشترک دکتر خلیل پروینی عضو هیأت علمی دانشگاه و دکتر هومن ناظمیان عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در 576 صفحه به صورت مشترک توسط سازمان سمت و انتشارات دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.
مؤلفان در این کتاب کوشیده اند به جای پیروی از روشهای مرسوم مطالعه تاریخ ادبیات عربی که بر پایه تحولات سیاسی، ظهور و سقوط سلسله ها و حکومتها و تقسیم بندی دوره های ادبی بر مبنای گاه شماری سیاسی است؛ زیربنای پژوهش خود را بر گونه شناسی ادبیات داستانی قدیم عربی و مطالعه و بررسی سیر تحول آن قرار دهند.
این اثر، شامل یازده گونه داستانی شامل؛ داستانهای تاریخی و واقعی، داستانهای دینی، حکایتهای صوفیه، داستانهای فلسفی، تمثیلی، ضرب المثلی، افسانه ها، قصه های تخیلی مناظره ای، قصه های عامیانه، مقامه نویسی و سفرنامه نویسی است.