دوشنبه 28 آبان 1397 490

ایجاد زیرساخت های رفاهی و تشریفاتی برای میهمانان خارجی در دستور کار دانشگاه قرار گرفت

در راستای اهداف طرح تحول راهبردی و بین المللی سازی دانشگاه، نشست مدیران حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی و مدیران روابط عمومی و دفتر همکاری های علمی و بین المللی 26 آبان ماه برگزار شد.

ایجاد زیرساخت های رفاهی و تشریفاتی برای میهمانان خارجی در دستور کار دانشگاه قرار گرفت

در این نشست دکتر موسوی معاون پشتیبانی و منابع انسانی در سخنانی اظهار داشت: ما نیاز به آماده سازی میهمانسرای مناسب برای میهمانان و استادان خارجی که در دانشگاه حضور می یابند داریم تا فضای مناسب و در شأن دانشگاه را برای آنان فراهم کنیم.
مهندس اندایش نیز تصریح کرد: دانشگاه در حوزه بین المللی سازی نیاز به حمایت ویژه ای دارد و بر اساس برنامه طرح تحول راهبردی، در افق ده ساله باید در دانشگاه 2000 دانشجوی خارجی و 200 استاد مدعو داشته باشیم.
در ادامه در خصوص لزوم به روز رسانی تابلوهای انگلیسی دانشگاه شامل؛ تصحیح عناوین تابلوها و نصب تابلوهای جدید در تعدادی از واحدها و اماکن تاکید شد.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی در این باره تصریح کرد که با همکاری روابط عمومی و دفتر همکاری های علمی و بین المللی تابلوهای راهنما به روز رسانی و استاندارد شود.
مدیر روابط عمومی دانشگاه نیز یادآور شد: وبسایت و پورتال انگلیسی دانشگاه به روز شده و تور گردش مجازی و اپلیکیشن دانشگاه نیز برای استفاده همگان از جمله دانشجویان خارجی بسیار مفید خواهد بود.
مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی نیز امکان تعریف بسته هایی در خصوص به روز رسانی تابلوهای انگلیسی دانشگاه و نحوه قرارگیری آنها را مطرح نمود.
در ادامه در راستای ایجاد سامانه های آموزشی برای ترویج و توسعه مهارت ها، تدوین و برگزاری دوره های تشریفاتvip برای کارکنان به صورت دوره ای و منظم تاکید شد.