دوشنبه 28 آبان 1397 407

برگزاری "نشست معاونین پژوهشی دانشگاه های سطح یک کشور" به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس

"نشست معاونین پژوهشی دانشگاه های سطح یک کشور" 21 آذرماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برگزاری

نشست معاونین پژوهشی دانشگاه های سطح یک کشور با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی، مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری، سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری، مشاور و رئیس دفتر معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم و همچنین معاونین پژوهشی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطبایی، اصفهان، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد و تبریز، روز چهارشنبه 21 آذرماه از ساعت 9 تا 13 در سالن شورای دانشگاه برگزار می شود.