چهارشنبه 23 آبان 1397 375

برگزاری همایش " فرصت های آموزشی و پژوهشی در فرانسه"

دانشگاه الزهراء (س)، همایش "فرصت های آموزشی و پژوهشی در فرانسه" را هفتم آذرماه برگزار می کند.

برگزاری همایش

دانشگاه الزهراء (س) با هدف آشنایی دانشجویان و اساتید علاقمند همکاری با مؤسسه های علمی کشور فرانسه، همایش "فرصت های آموزشی و پژوهشی در فرانسه را 7 آذرماه برگزار می کند.
گفتنی است متقاضیان حضور در این همایش جهت ثبت نام تا پنجم آذرماه فرصت دارند