دوشنبه 21 آبان 1397 1244

باران پاییزی دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس از نخستین ساعات بامداد امروز (21 آبان ماه) شاهد بارش رحمت الهی است و این بارندگی همچنان ادامه دارد. بارش باران علاوه بر خوشحالی دانشگاهیان، موجب پاکیزگی و لطافت هوای دانشگاه شده است. لطافت هوای دانشگاه را در قاب تصاویر زیر ببینید.

باران پاییزی دانشگاه

فكر را، خاطره را، زير باران بايد برد
با همه مردم شهر، زير باران بايد رفت
دوست را، زير باران بايد ديد
عشق را، زير باران بايد جست
سهراب سپهری

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی

 

تصاویر پاییزی