یکشنبه 20 آبان 1397 1101

حضور رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در دانشگاه

رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران، پانزدهم آبان ماه با حضور در دانشگاه تربیت مدرس ضمن گفتگو در خصوص توسعه روابط آکادمیک میان دو کشور، بر وجود پتانسیل های فراوان جهت همکاری طرفین تأکید کرد.

حضور رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در دانشگاه

وینچنزو روسو اسپنا رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در دیدار با دکتر سعیدی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و تعدادی از اساتید دانشگاه بر وجود پتانسیل فراوان جهت همکاری طرفین تأکید و با اشاره به فعالیت دو ساله خود در ایران افزود: یکی از وظایف رایزن فرهنگی، تنظیم روابط آکادمیک با ایران است. البته رایزن فرهنگی نقش هماهنگ¬کننده میان طرفین ایرانی و ایتالیایی را ایفا می¬کند و دانشگاه های طرفین ارتباط دهندگان اصلی در تعاملات علمی هستند.
در ادامه ی این نشست دکتر احسان رنجبر عضو هیأت علمی دانشکده هنر از تدوین پروپوزال برای برگزاری school با مشارکت همکاران ایتالیایی و اعضای هیأت علمی گروه معماری دانشگاه خبر داد و جهت حضور اساتید برجسته ایتالیایی در این رویداد ابراز تمایل کرد که با استقبال رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا مواجه شد.
در بخش دیگری از این جلسه دکتر خداداد حسینی نیز ضمن معرفی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه بر آمادگی این دانشکده جهت همکاری علمی تأکید کرد و دکتر حسن زاده نیز به معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه پرداخت و برای همکاری با شرکت های ایتالیایی ابراز تمایل نمود.