سه‌شنبه 15 آبان 1397 509

انعقاد تفاهم نامه استفاده مشترک از فضاهای ورزشی دانشگاه ها

تفاهم نامه استفاده مشترک از فضاهای ورزشی دانشگاه ها منعقد شد.

انعقاد تفاهم نامه استفاده مشترک از فضاهای ورزشی دانشگاه ها

با توجه به تفاهم نامه مشترک ایجاد شده بین شش دانشگاه مبنی بر استفاده از فضاهای ورزشی یکدیگر، علاقمندان می توانند جهت دریافت معرفی نامه به مرکز تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، علم و صنعت، خوارزمی و شهید رجایی طرفین این قرارداد می باشند.