سه‌شنبه 15 آبان 1397 470

نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی برگزار می شود

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به مناسبت هفته ترویج علم، اولین نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی؛ ضرورت، مبانی و راهکارها را برگزار می کند.

نشست تخصصی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی برگزار می شود

این نشست روز سه شنبه 22 آبان ماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود.
دکتر حسین ابراهیم آبادی، دکتر موسی اکرمی، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر حسین میرزایی و دکتر سپهر قاضی نوری از سخنرانان این نشست هستند .