یکشنبه 13 آبان 1397 946

سلسله گردهمايي‌هاي دانش آموختگان دانشگاه برگزار می شود

در راستای طرح گسترش فعاليت هاي انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس، سلسله گردهمایی های دانش آموختگان 16 دانشکده به منظور تعيين اعضاي هيئت مركزي و اعضاي كميته‌هاي تخصصي دانشكده‌ها برگزار می شود.

سلسله گردهمايي‌هاي دانش آموختگان دانشگاه برگزار می شود

شوراي مركزي انجمن با هدف فعال کردن هر چه بیشتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس و توسعه ارتباط مؤثر با دانش آموختگان جلسات متععدی را با حضور رئيس و برخي معاونين دانشگاه برگزار کرد و در خصوص تقویت زيرساخت انجمن و گسترش فعاليت‌ها تصمیماتی اتخاذ و بر اساس این تصمیات اقداماتی از جمله جذب نيروي دفتري براي انجام امور اداري و پشتيباني انجمن، طراحي و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي دانش آموختگان (اطلاعات پايه 31 هزار دانش آموخته دانشگاه از طريق سيستم آموزش به بانك اطلاعاتي انجمن منتقل شد)، آغاز فرايند ثبت نام فارغ‌التحصيلان جديد در دفتر انجمن از اوایل سال 97، مطالعه عارضه يابي ساختار انجمن دانش آموختگان، مطالعه تطبيقي ساير انجمن‌هاي دانشگاهي كشور و شناسایی عوامل كليدي موفقيت آنها و طرح بازبینی ساختار انجمن انجام شد.
طرح بازبینی و تغییر ساختار انجمن که با هدف فراهم كردن بستر مناسب براي مشاركت عموم دانشكده‌ها در مديريت انجمن و همچنين جذب هرچه بيشتر اعضاي فعال و علاقمند در بدنه انجمن صورت گرفت، رکن جدیدی با عنوان هیئت مرکزی متشکل از 50 نفر نمایندگان دانشکده های مختلف ایجاد شد. اعضاي هيئت مركزي براساس سهمیه به نسبت جمعيت فارغ‌التحصيلان دانشكده‌ها توسط مجمع دانش آموختگان هر دانشكده انتخاب می‌شوند و این هيئت كليه وظايف مجمع عمومي انجمن را بر طبق اساسنامه موجود عهده دار می شود.
تشكيل و فعال سازي كميته‌هاي تخصصي دانشكده‌ها نیز از دیگر برنامه های انجمن دانش آموختگان است که
در حال پیگیری است.
گفتنی است بر اساس برنامه جامع برگزاری گردهمایی ها و اعلام دانشکده ها، گردهمايي دانشكده حقوق روز چهارشنبه 30 آبان، دانشكده كشاورزي چهارشنبه 14 آذر، دانشكده فني و مهندسي دوشنبه 19 آذر، دانشكده مهندسي شيمي پنجشنبه 29 آذر و دانشكده علوم پايه پنجشنبه 5 دي برگزار می شود.