دوشنبه 7 آبان 1397 1063

هیأت رئیسه دانشگاه از خوابگاه دخترانه نرگس 2 بازدید کرد

هیأت رییسه دانشگاه از خوابگاه جدید دخترانه نرگس 2، بازدید و ضمن دیدار و گفتگو با دانشجویان، مسائل و مشکلات آنها را از نزدیک بررسی کردند.

هیأت رئیسه دانشگاه از خوابگاه دخترانه نرگس 2 بازدید کرد

در این بازدید که روز یکشنبه ششم آبان ماه انجام شد، هیأت رئیسه دانشگاه از بخش های مختلف خوابگاه جدید نرگس 2 دیدن نموده و ضمن گفتگو با دانشجویان، از نزدیک مسائل و مشکلات آن ها را بررسی کردند.
دانشجویان ضمن ابراز رضایت کلی از وضعیت این خوابگاه تازه بهره برداری شده، به برخی از مشکلات در خصوص وضعیت غذا، تاسیسات خوابگاه، امور بهداشتی و ... اشاره کردند.
گفتنی است این خوابگاه 4 طبقه با ظرفیت 318 نفر دارای زیربنای حدود 4 هزار مترمربع می باشد که هر طبقه دارای 16 اتاق و جمعا دارای 64 اتاق می باشد و در مهرماه سال جاری برای اسکان دانشجویان دختر به بهره برداری رسید. این خوابگاه در راستای سیاست های دانشگاه مبنی بر ترک خوابگاههای استیجاری و توسعه خوابگاههای ملکی ایجاد شده است.