چهارشنبه 2 آبان 1397 882

رییس دانشگاه خواستار مشارکت فعال اساتید در مسائل فرهنگی شد

رییس دانشگاه در اولین گردهمایی مجمع فرهنگی و اجتماعی اعضای هیأت علمی که دوم آبان ماه برگزار گردید، خواستار مشارکت فعال اساتید در مباحث فرهنگی شد.

رییس دانشگاه خواستار مشارکت فعال اساتید در مسائل فرهنگی شد

دکتر احمدی با اشاره به اهمیت روزافزون مسائل فرهنگی در جامعه ی امروز، از فرهنگ به عنوان رشته اتصال و انسجام ملی و انسانی نام برد و گفت: جامعه امروز با وجود تنش های سیاسی و اقتصادی موجود که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است، به شبکه اجتماعی منسجم، همگون، همسو و همفکر بیش از پیش نیاز دارد. بحث مسائل فرهنگی در جامعه روز به روز بیشتر اهمیت پیدا می کند.
وی به برگزاری مجمع فرهنگی و اجتماعی اساتید اشاره و از آن به عنوان یک حرکت آغازین برای مشارکت فعال اعضای هیأت علمی در این حوزه یاد کرد و افزود: در این برهه از زمان، نسبت به سرمایه های اجتماعی و فرهنگی کشور احساس خطر جدی دیده می شود. اگر اندیشمندان، علما و دانشگاهیان که صاحب بینش، درک و اعتقاد قوی در مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی هستند هر چه زودتر برای این تهدید بزرگ فکری نکنند، دچار خسران خواهیم شد.
رییس دانشگاه اضافه کرد: همه ما مسئولیت اجتماعی داریم و اعضای هیأت علمی دانشگاه به دلیل اعتباری که نزد مردم از آن برخوردارند، باید در این زمان برای نجات ایران اسلامی، تقویت اعتماد اجتماعی و باورها، ایجاد هویت قوی اجتماعی، ملی و دینی در جوانان اقدام کنند. دانشجویان همواره از اساتید خود در نحوه تفکر و زندگی الگوبرداری می کنند و این اثرگذاری اعضای هیأت علمی را نشان می دهد. بنابراین برای اعتلای کشور، شکوه و یکپارچگی ایران باید امید و اعتماد را توسعه داده و روحیه یأس و ناامیدی موجود را با تأکید بر توانایی های فردی و توانمندیهای علمی کشور رفع کنیم.
دکتر احمدی خاطر نشان کرد: مشارکت اساتید در برخی زوایای مباحث فرهنگی کمتر بوده است که امیدواریم در برنامه های آتی توسعه یابد. دانشگاه برای تسهیل فعالیت اساتیدی که مایل به انجام امور فرهنگی و ایجاد حرکت های متعالی و توسعه دهنده در این زمینه هستند، کمک کرده و از آنها پشتیبانی خواهد کرد.
وی با اشاره به این مطلب که فعالیت های 4 سال اخیر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه معطوف به فعالیت های دانشجویی بوده است، اظهار داشت: آمارها از رشد آسیب های اجتماعی و فرهنگی در زندگی دانشجویی حکایت دارد و بر همین اساس بود که معاونت فرهنگی برای رفع خلاء های فکری، تفریحی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان بخصوص دانشجویان ساکن خوابگاه ها برنامه هایی اجرا کرد و بیشتر فعالیت خود را به دانشجویان شهرستانی معطوف ساخت.
رییس دانشگاه در پایان از اعضای هیأت علمی در خواست کرد که برای ارتقاء سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور، به این رسالت مهم عمل کنند و تجربیات خود را با یکدیگر مبادله نمایند.