دوشنبه 30 مهر 1397 1128

بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از خوابگاه های دانشکده کشاورزی

هیأت رئیسه دانشگاه از بخش های مختلف خوابگاه ها و آشپزخانه دانشکده کشاورزی بازدید و ضمن دیدار و گفتگو با دانشجویان مسائل و مشکلات آنها را از نزدیک بررسی کرد.

بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از خوابگاه های دانشکده کشاورزی

دکتر احمدی رئیس به همراه معاونین دانشگاه روز یکشنبه 29 مهرماه با حضور در دانشکده کشاورزی، از خوابگاه های دخترانه، خوابگاه های متأهلی و خوابگاه پسرانه احمدی روشن بازدید کرد. هیأت رئیسه دانشگاه در این بازدید که بیش از دو ساعت به طول انجامید، از اتاق های دانشجویان، سایت کامپیوتر خوابگاه ها، اتاق های مطالعه و امکانات بهداشتی دیدن و مسائل و مشکلات دانشجویان ساکن در خوابگاه ها را از نزدیک بررسی کرد.
دانشجویان در گفتگوی مستقیم با هیأت رئیسه، مشکلات خود را مطرح و خواستار رسیدگی به مسائلی همچون پایین بودن سرعت اینترنت خوابگاه ها، محوطه سازی و ایجاد فضای سبز مقابل خوابگاه ها جهت استفاده بهینه به منظور مطالعه و هواخوری، کاهش تعداد دانشجویان ساکن در اتاق های 7 نفره به 6 و 5 نفر، ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب و تغذیه شدند.
هیأت رئیسه دانشگاه همچنین از آشپزخانه دانشکده کشاورزی بازدید کرد و در راستای بررسی و حل مسائل و مشکلات موجود قول مساعدت داد.
گفتنی است هیأت رئیسه دانشگاه از این پس برنامه ی بازدید از خوابگاه ها و امکانات دانشجویی را به صورت منظم و دوره ای انجام می دهد.


بازدید از خوابگاه


بازدید از خوابگاه


بازدید از خوابگاه


بازدید از خوابگاه