شنبه 28 مهر 1397 581

مهلت ثبت نام جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال1397 تمدید شد

ثبت نام جشنواره انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه های سراسر كشور تا تاریخ 30 مهرماه تمدید گردید.

مهلت ثبت نام جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری سال1397 تمدید شد

این جشنواره به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان به پایبندی و گسترش اصول و ارزش های اسلامی و با هدف افزایش تحرک و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی برگزار می شود.
از دانشجویان واجد شرایط دعوت می‌شود، ضمن مطالعه دقیق آیین نامه، اصلاحیه و شیوه نامه نسبت به ثبت نام در بیست و هفتمین فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 اقدام نمایند.
متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت http://portal.saorg.ir و تکمیل فرایند ثبت نام و درج مستندات مورد نظر در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در جشنواره شرکت نمایند.