سه‌شنبه 24 مهر 1397 809

انجمن پرستاری ایران دانشجویان را به همکاری دعوت می کند

انجمن پرستاری ایران دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته های دانشگاهی را برای همکاری تحت عنوان "مربی آموزشی" دعوت می کند.

انجمن پرستاری ایران دانشجویان را به همکاری دعوت می کند

مرکز آموزش انجمن پرستاری ایران به منظور اجرای طرح آموزش کمک های اولیه و احیاء به دانش آموزان مدارس دوره متوسطه تهران، از دانشجویان ترم 5 به بالا و فارغ التحصیلان کلیه رشته های دانشگاهی دعوت به همکاری تحت عنوان مربی آموزشی می نماید.
بر اساس اعلام انجمن پرستاری ایران، برای این همکاری حق التدریس ساعتی صدهزار ریال در نظر گرفته شده است.